Jobba hos oss

Att sitta i Seniorernas styrelse

Under min tid i styrelsen,drygt 4 år och fram till senaste årsmöte, ingick jag i kursgruppen där bokning av kursledare och lokaler var mitt huvudansvar.

Styrelsearbetet gav en ytterligare dimension till squaredansandet, då man fick medverka i klubbens kursplanering och planering med de övriga seniorklubbarna i ”Fyrklövern”. Samt även delta i träffar med alla övriga klubbar i Storstockholm = ”Samarbete Stockholm”

Som styrelseledamot har jag även fått förmånen till en varierad utbildning bl.a., squaredansseminarium, hjärtlungräddning, handledning via Seniornet och Kurt Åberg med knepiga dataproblem.

Två gånger har jag fått representera klubben på convention: Linköping 2016 och Hälsingborg 2017.

Att arrangera ”Pröva på” med efterföljande nybörjarkurs varje höst, har alltid varit lika roligt och spännande.

Men årets höjdpunkt under min tid i styrelsen tycker jag dock var gradueringen. Både att planera, organisera samt genomföra. Trevligt, festligt och samtidigt högtidligt.

Har nu ett nytt uppdrag på min lott och det är att sitta i valberedningen inför årsmötet 10 mars 2019. Det gör jag tillsammans med Eva Granat och Margareta Bristrand. Vi tar gärna emot tips om ni vill delta i Seniorernas styrelsearbete eller har tips på någon annan person som kan vara passande. Hoppas på återhörande
070 336 4462
e-post: brittamariaekman@gmail.com