Kurser

Seniorernas kurser våren 2019

 

Kursavgiften är 500:- per termin. Vill du gå flera kurser tillkommer sammanlagt 200:-, allt per termin.

Seniorernas plusgironummer för kursavgifter är 57 80 73 – 9.

Glöm inte att ange kursnummer och ditt namn på inbetalningen!

Anmälan görs vid första kurstillfället.

På kurserna 6, 7, 9, 10, 11 och 12 kan man även strödansa för 50:- per gång.

Nivå Nr Dag Kursledare Start Slut Kursvärdar
Basic

Termin 2 Sundbyberg

15.00– 16.45

Termin 2 Park

15.00– 16.30

Termin 4 Sundbyberg

13.10— 14.55

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Tisdag

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

Tisdag

 

 

Roland Danielsson

 

 

 

 

Roland Danielsson

 

 

 

Roland Danielsson

15/1

 

 

 

 

16/1

 

 

 

15/1

2/4

 

 

 

 

3/4

 

 

 

2/4

Mariqanne

Damm

0708

340320

 

Evy Höglund

0753

5177244

 

Lena Gottell

0709

321996

Plus

Termin 1 Park

13.10– 14.55

Termin 3/4 Sundbybg

11.20– 13.05

Träning Sundbyberg

9.30– 11.15

Variationer Draken-berg

12.00– 13.45

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

7

 

Onsdag

 

 

 

Tisdag

 

 

 

 

Tisdag

 

 

Fredag

 

Roland Danielsson

 

 

Roland Danielsson

 

 

 

Roland Danielsson

 

Michael ”Sotarn”

Lindberg

 

16/1

15/1

15/1

18/1

 

3/4

2/4

2/4

5/4

 

Camilla Nitschmann

073 071 71 14

Gunnar Bengtsson

070 511 48 49

 

 

Lasse Kling

070 743 54 39

 

Elisabeth Lindberg

076 844 56 50

Eva Larsson

076 0191 945

A1

Termin 2 Park

11.20– 13.05

Träning Park

9.30– 11.15

 

8

 

 

 

9

 

Onsdag

 

 

 

Onsdag

 

Roland Danielsson

 

 

Roland Danielsson

 

16/1

 

 

 

16/1

 

3/4

 

 

 

3/4

 

Margareta Bristrand

070 836 11 16

 

Anita Jonsson

070 379 74 99

A2

Termin 4 Sundbyberg

11.50– 13.35

Träning Drakenberg

10.00– 11.45

Variationer Sundbybg.

10.00– 11.45

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

Måndag

 

 

 

Fredag

 

 

 

Måndag

 

Björn Jerneborg

 

 

Michael ”Sotarn”

Lindberg

 

Björn Jerneborg

 

7/1

 

 

 

18/1

 

 

 

7/1

 

25/3

 

 

 

5/4

 

 

 

25/3

 

Kent Runnquist

070 883 83 55

 

Ingegerd Grass

08 5303 88 99

Anita Sugita

08 87 74 93

 

Kent Runnquist

070 883 83 55