Styrelse

 

SQUAREDANSKLUBBEN SENIORERNAS STYRELSE 2019 – 2020

Ordförande Gunnel Gahmberg Rödabergsgatan 11 B, 3 tr 070 719 08 55
gugge.gahmberg@gmail.com 113 33 Stockholm
gugge.gahmberg@gmail.com
Vice ordförande Leila Lindström Skebokvarnsvägen 265 08 – 99 27 57
leila.lindstrom@comhem.se 124 53 Bandhagen 070 718 46 94

Sekreterare Kerstin Söderling Lyckovägen 6 08 – 25 33 23
kerstin.soderling@telia.com 167 52 Bromma 070 797 64 07

Kassör Inger Persson Lumagatan 21, 8 tr. 070 53 68 192
Inger.Persson.IP@tele2.se120 63 Stockholm

Medlemssekretare Hélène Ewing Ekdahl Virvelvindsvägen 51 072 326 42 05
heleneew@gmail.com167 67 Bromma

Kursverksamhet Naemi Hedlund Axvägen 37 08 – 400 59 680
naemi.hedlund@gmail.com 175 51 Järfälla 073 433 53 95

Leila Lindström Se ovan

Eva Nordenskjöld Anders Reimers väg 13 0723 09 31 59
eva_nordenskjold@hotmail.com 117 50 Stockholm

Dansverksamhet, Lucy Källebring Engelbrektsvägen 26B 08 – 580 168 58
lucy.kallebring@comhem.se 177 51 Järfälla

Astrid Sahlström Drachmannsgatan 32 070 655 74 02
asahlstrom@tele2.se 168 49 Bromma

Klubbmästare Anders Ekdahl Virvelvindsvägen 51 070 689 69 66
anders.ekdahl@telia.com 167 67 Bromma

Redaktör Kurt Åberg Drottninghamnsvägen 46 070 730 70 85
förSquare up kurt.aberg@telia.com 131 46 Nacka

_______________________________________________________________________________

I redaktionen Stig Malmström Tacitusvägen 7 08 – 87 82 23
stig.malmstrom@telia.com 168 56 Bromma

Redaktör för hemsidan www.seniorerna.org Göran Berg7742878@gmail.com
Facebook www.facebook.com/seniorerna

Plusgirokonton
Medlemsavgifter, resor mm 27 07 37 – 0
Kursavgifter 57 80 73 – 9

Klubbens org.nr 80 24 05 – 7948